Kontakt

Gsm: 0903 343 974
Fax: 6446 2306
E-mail: vlahutta@neolegis.sk

 

Fakturačné údaje:
Neolegis, s.r.o., Bezekova 3225/13, 841 02 Bratislava
IČO: 44 133 090
DIČ: 2022604056
Neolegis, s.r.o., nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Bankové spojenie:
UniCredit Bank č. účtu: SK36 1111 0000 0010 3017 7004

Poštový kontakt:
P.O.Box 55
840 02 Bratislava 42