O firme

Obchodná spoločnosť Neolegis, s.r.o., so sídlom v Bratislave poskytuje na trhu právnych služieb odborné poradenstvo v oblasti tvorby práva, organizácie verejnej správy a správneho práva. Špecializuje sa najmä na prípravu návrhov zákonov a iných právnych predpisov a legislatívnych zámerov a na prípravu právnych rozborov, posudkov a lektorskej činnosti v oblasti legislatívy, rozhodovania orgánov verejnej správy a správneho práva. Jednotlivými kauzami a právnym poradenstvom v oblasti súkromného práva (občianskeho, obchodného, rodinného a pracovného) sa priamo nezaoberá, ale v záujme komplexnosti poskytovaných služieb spolupracuje s advokátskou kanceláriou HUTTA & PARTNERS s.r.o.

Obchodná spoločnosť Neolegis, s.r.o., je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka 52085/B.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ JUDr. Vladimír Hutta, CSc., ktorý za spoločnosť koná samostatne a bez obmedzenia.